Duurzaamheid binnen Raveco

Raveco BV is een werkplekbeveiligingsbedrijf gevestigd in Zwolle. Het milieu is een belangrijk aspect van het ondernemerschap tegenwoordig. Raveco gaat hierin mee en is bezig met de implementatie van een CO2 reductiesysteem volgens de ISO 14064-1. Men wil een actief beleid voeren op het gebied van milieuvriendelijk ondernemen. MVO en CO2 reductie staan hoog op de agenda binnen de organisatie.

Als werkplekbeveiligingsbedrijf staan de werkzaamheden van Raveco in nauw verband met ProRail. Sinds de invoering van de ProRail-CO2-ladder houdt Raveco zich actief bezig met het verzamelen van haar CO2-uitstootdata en de inventarisatie van reductiemogelijkheden.

Middels dit rapport wil Raveco haar branchegenoten en stakeholders op de hoogte stellen van haar huidige uitstoot, haar reductiedoelstellingen en de resultaten tot dusver.

In de tabel hieronder is de CO2-uitstoot van Raveco te zien over het jaar 2009. Als basisjaar voor de certificering is het jaar 2008 gebruikt.

images/CO2 (44K)

CO2 reductiedoelstellingen van Raveco

Raveco stelt zich ten doel om in 2012 de totale CO2-uitstoot 10% te reduceren. De CO2-uitstoot zal in 2012 niet meer dan 100 gram per euro omzet bedragen.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste uitstootbronnen met hun reductie doelstelling en de maatregelen die hiervoor getroffen worden.

P1010180-pand (79K)

Verbruik fossiele brandstoffen

Door het instellen van een weekendklok op de thermostaat binnen ons pand wordt deze uitstootbron in 2012 met 10% gereduceerd naar maximaal 3756 kg CO2 per jaar.

CO2-uitstoot door de leaseauto's en de bedrijfsauto's

Nieuwe auto's die er aangeschaft worden binnen het bedrijf hebben maximaal energielabel C. Hierdoor moet in 2012 de CO2-uitstoot van de bedrijfsauto's en leaseauto's met 15% gereduceerd zijn ten opzichte van het basisjaar 2008.

CO2 uitstoot door de zakelijke kilometers van de privé auto's

Mensen die met privé auto's rijden voor de zaak zullen worden gestimuleerd in de aanschaf van energiezuinige/schone auto's. Werknemers die rijden met een privé auto zullen, indien haalbaar, carpoolen met collega's die over een (schonere) leaseauto beschikken. Door deze maatregelen is in 2012 deze uitstootbron met 5% gedaald per privé rijdende werknemer.

Emissie als gevolg van ingekochte energie

Raveco zal gebruik gaan maken van Groene Stroom. Hierdoor wordt er in 2012 een reductie van de CO2-uitstoot behaald van 80% ten opzichte van het basisjaar 2008.

Volg ons

Wat doet BTC?

Het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) toetst en certificeert op het gebied van veiligheidskritische functies en taken in de railinfrabranche en de railvervoerbranche. Het BTC organiseert alle examens die vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting railAlert en de Stichting Examens Railvervoer (SERV).

Contact

Bezoekadres: Ternatestraat 1
8022 NL Zwolle

Postadres: Postbus 1343
8001 BH Zwolle

Telefoon: 038-4557040
Fax: 038-4557041

info@raveco.nl